Trang chủ Tin tức Cách xử lý báo cáo tài chính sai như thế nào?

Cách xử lý báo cáo tài chính sai như thế nào?

Bởi: Einvoice.vn - 12/04/2022 Lượt xem: 29011 Cỡ chữ

Với khối lượng dữ liệu lớn và phức tạp, quá trình làm báo cáo tài chính khó tránh khỏi một số sai sót nhất định. Cách xử lý báo cáo tài chính sai như thế nào? Một số văn bản pháp luật đã có quy định chi tiết về vấn đề này. Kế toán có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây.

Xử lý báo cáo tài chính lập sai.

 Xử lý báo cáo tài chính sai sót.

1. Làm sai báo cáo tài chính có được nộp lại không?

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được bổ sung hồ sơ khai thuế.
Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm, trường hợp doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ khai thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung khai thuế tạm nộp của những tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ quyết toán thuế năm.
Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ cần khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Theo đó, các nội dung được nộp lại trên báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Bảng cân đối tài khoản.
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Những nội dung không được nộp lại mà phải nộp tờ khai điều chỉnh:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp lại báo cáo tài chính: Gửi công văn nộp lại báo cáo tài chính tại bộ phận một cửa hoặc nộp lại báo cáo tài chính qua mạng.
>> Tham khảo: Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

2. Sai báo cáo tài chính có bị phạt không?

Theo Điểm c, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt. Ngược lại, nếu doanh nghiệp nộp lại BCTC có số thuế TNDN nộp thừa thì sẽ được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế TNDN đã nộp thừa.
Đối với trường hợp nộp lại BCTC mà có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền nộp thiếu và tiền nộp chậm, cụ thể:

Số tiền nộp chậm = Số tiền thuế tăng thêm x 0,03% (hoặc 0,05%/ngày) * Số ngày nộp chậm.

Trong đó:

 • Số ngày nộp chậm tính từ thời điểm bắt đầu hết hạn nộp hồ sơ khai thuế đến khi thực hiện nộp tiếp số thuế phải nộp.
 • Mức 0,05% mỗi ngày theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mức 0.03% mỗi ngày theo Quy định tại Khoản 3, Điều 3, Luật số 106/2016/QH-13 ngày 30/09/2016.

Lập sai báo cáo cáo tài chính có bị phạt không?

Sai BCTC có thể phải nộp tiền nộp thiếu, tiền nộp chậm.

3. Hướng dẫn điều chỉnh, nộp lại báo cáo tài chính

Theo hướng dẫn tại Công văn 51140/CT-HTr của Cục Thuế Hà Nội về việc khai bổ sung hồ sơ thuế và Công văn 18357/CT-HTr ngày 11/4/2016 của Cục Thuế Hà Nội về chính sách thuế thì để điều chỉnh sai sót trên BCTC cần chia thành 2 trường hợp như sau:

3.1. Sai sót ảnh hưởng số thuế TNDN phải nộp

Trường hợp báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp, doanh nghiệp cần làm những công việc sau:

 • Hồ sơ khai bổ sung: Sử dụng Mẫu số 01/KHBS kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót: Sử dụng Mẫu số 03/TNDN kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Báo cáo tài chính đúng của năm phát hiện sai sót.

3.2. Sai sót không ảnh hưởng đến số thuế TNDN

Trường hợp BCTC có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp: Doanh nghiệp được phép khai bổ sung số liệu trên BCTC và nộp lại cho cơ quan thuế, không cần lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Lưu ý: Doanh nghiệp có thể làm sẵn một văn bản giải trình lý do nộp lại BCTC, liệt kê các sai sót, số liệu và thông tin đã điều chỉnh trên BCTC để giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu giải trình (tránh trường hợp khi được yêu cầu giải trình thì không nhớ lý do điều chỉnh). Văn bản giải trình này có thể chỉ cần lưu tại nội bộ doanh nghiệp, chỉ xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

4. Thời hạn nộp lại báo cáo tài chính

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013:
“Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Thời hạn nộp lại báo cáo tài chính.

Lưu ý thời hạn nộp lại BCTC.

Như vậy, doanh nghiệp có thể lựa chọn thời hạn nộp lại báo cáo tài chính phù hợp nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế.
Trên đây là một số thông tin tổng hợp hướng dẫn cách xử lý báo cáo tài chính sai sót. Việc sai sót khi nộp BCTC là điều khó tránh khỏi, đặc biệt khi kế toán phải đảm nhận nhiều công việc, hoặc đối với doanh nghiệp có lượng dữ liệu kế toán lớn và phức tạp. Kế toán có thể lưu lại hướng dẫn này để sử dụng khi cần điều chỉnh, bổ sung báo cáo tài chính.
Ngoài ra, để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN