Trang chủ Tin tức Quy định mức phạt mất hóa đơn đầu ra liên 2 mới nhất

Quy định mức phạt mất hóa đơn đầu ra liên 2 mới nhất

Bởi: Einvoice.vn - 09/03/2022 Lượt xem: 5925 Cỡ chữ

Mức phạt mất hóa đơn đầu ra liên 2 là bao nhiêu? Trong trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra liên 2, cần xử lý như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây từ E-invoice!

Hóa đơn đầu ra liên 2
Mức phạt mất hóa đơn đầu ra liên 2 là từ 3-8 triệu đồng.

1. Mức phạt mất hóa đơn đầu ra liên 2 mới nhất

Về hành vi làm mất hóa đơn đầu ra liên 2, đây được coi là vi phạm hành chính và trước đó được quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư 176/2016/TT-BTC. Song, hiện thông tư này đã hết hiệu lực. Bởi vậy, kế toán viên cần nắm được những thay đổi này để kịp thời cập nhật thông tin về mức phạt mới nhất trong trường hợp làm mất hóa đơn đầu ra liên 2.
Theo đó, Điều 26, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:
- Phạt cảnh cáo
- Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng
- Phạt tiền từ 4-8 triệu đồng
- Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

1.1. Phạt cảnh cáo 

Hình thức phạt cảnh cáo sẽ được áp dụng đối với 1 trong những hành vi sau đây:
- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ;
- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

1.2. Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng

Những hành vi sẽ chịu mức xử phạt từ 3-5 triệu đồng gồm:
- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng; người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.
- Người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

1.3.  Phạt tiền từ 4-8 triệu đồng

Mức xử phạt từ 4-8 triệu đồng được áp dụng cho những hành vi nêu sau đây:
- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;
- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng; người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.
Lưu ý, nếu người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn thì phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

1.4. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

Mức phạt 5-10 triệu đồng được áp dụng cho hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ. Ngoại trừ tất cả những trường hợp vừa nêu ở mục 1.1, 1.2 và 1.3.
Lưu ý,  nếu việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn do lỗi của bên thứ ba:
- Bên thứ ba thực hiện giao dịch với người bán: người bán sẽ bị xử phạt,
- Bên thứ ba thực hiện giao dịch với người mua: người mua bị xử phạt.
Với cả 2 trường hợp nêu trên, bên thứ ba cùng với người bán/ người mua cần tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc làm mất, hỏng hóa đơn. 

Quy định mức phạt mất hóa đơn
Mức phạt phụ thuộc vào việc có tình tiết giảm nhẹ không.

Căn cứ theo những quy định trên đây, mức phạt mất hóa đơn đầu ra liên 2 có thể chia ra thành các mức phạt như sau:

  • Phạt từ 3-5 triệu đồng nếu người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.
     
  • Phạt từ 4-8 triệu đồng nếu người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

2. Cách xử lý nếu làm mất hóa đơn đầu ra liên 2

Mẫu báo cáo mất hóa đơn đầu ra liên 2
Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 24, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:
“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”
Như vậy, với hóa đơn đầu ra liên 2 kể cả đã lập hoặc chưa lập, khi phát hiện ra mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra, doanh nghiệp cần ngay lập tức thực hiện thủ tục thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp. 
Lưu ý, thời gian chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn trùng với ngày nghỉ thì sẽ được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
Tiếp đến, gửi tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp thông qua 1 trong 2 hình thức sau:
- Lập báo cáo thông qua phần mềm HTKK và nộp qua mạng;
- Lập báo cáo bản cứng và đem đi nộp trực tiếp.
Ngoài ra, để được tư vấn miễn phí về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN