Trang chủ Tin tức Hóa đơn đầu ra sai thuế suất xử lý như thế nào?

Hóa đơn đầu ra sai thuế suất xử lý như thế nào?

Bởi: Einvoice.vn - 21/05/2021 Lượt xem: 31530 Cỡ chữ

Những trường hợp bên bán xuất hóa đơn đầu ra sai thuế suất, bên mua nhận hóa đơn ghi sai thuế suất không chỉ ảnh hưởng đến việc thanh toán mà còn liên quan trực tiếp tới khâu nộp thuế và khấu trừ thuế của các bên. Kế toán cần xử lý như thế nào nếu viết sai thuế suất trên hóa đơn? Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT-BTC đã có quy định, hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Hóa đơn đầu ra sai thuế suất

Hướng dẫn xử lý trường hợp hóa đơn đầu ra sai thuế suất.

1. Quy định về thuế suất trên hóa đơn

Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC, việc ghi và tính thuế suất trên hóa đơn được quy định:
Trong quá trình lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa thuế, thuế suất và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán trên hóa đơn, không ghi giá chưa thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra sẽ tính căn cứ trên giá thanh toán được ghi trên hóa đơn, chứng từ.
Vì vậy, khi lập hóa đơn, kế toán phải ghi đúng thuế suất trên hóa đơn. Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nếu bán mặt hàng có thuế suất mà không ghi rõ giá chưa thuế, thuế suất và tiền thuế thì số tiền phải nộp sẽ được tính trên tổng giá thanh toán.
Các trường hợp doanh nghiệp viết sai thuế suất cần xác định trường hợp cụ thể để xử lý.
>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn xử lý hóa đơn đầu vào nhiều hơn hóa đơn đầu ra.

2. Xử lý hóa đơn đầu ra sai thuế suất chưa xé khỏi cuống

Trường hợp hóa đơn đầu ra viết sai thuế suất nhưng chưa xé khỏi cuống, kế toán gạch chéo các liên và lưu giữ lại số hóa đơn lập sai. Kế tiếp, kế toán lập hóa đơn mới để thay thế hóa đơn lập sai.

3. Hóa đơn đầu ra viết sai thuế suất nhưng đã xé cuống

Đối với trường hợp hóa đơn sai sót đã xé cuống, có 3 trường hợp xảy ra, kế toán có thể căn cứ vào Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC để xử lý.

Hóa đơn sai thuế suất đã xé, chưa giao cho khách hàng

Trường hợp này, kế toán kẹp liên vừa xé về vị trí cũ, gạch chéo 3 liên hóa đơn bị ghi sai thuế suất để thực hiện lưu giữ. Kế tiếp, kế toán xuất hóa đơn mới để thay thế hóa đơn viết sai.

Hóa đơn đã xé cuống, đã giao cho khách hàng và chưa kê khai thuế

Theo Khoản 2, Điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, kế toán thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Hai bên thỏa thuận và lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai, ký tên và đóng dấu.
- Bước 2: Gạch chéo các liên và lưu giữ lại hóa đơn lập sai.
- Bước 3: Lập hóa đơn mới thay thế hóa đơn sai sót.

Lưu ý: Trường hợp này, kế toán thực hiện kê khai thuế theo hóa đơn mới, không kê khai hóa đơn cũ sai sót.
>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử.

Hóa đơn đã xé cuống, đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế

Theo Khoản 2, Điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp hóa đơn đã lập, đã giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì thực hiện như sau:
- Bước 1: Hai bên thỏa thuận, lập biên bản điều chỉnh, ghi rõ sai sót, ký và đóng dấu xác nhận của cả hai bên.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi rõ sai sót thuế suất

Hai bên cần thỏa thuận, lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi rõ sai sót về thuế suất.

- Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Lưu ý:
+ Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh tăng hay giảm thuế suất giá trị gia tăng.
+ Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
+ Ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải trùng khớp với ngày trên biên bản điều chỉnh.
Hướng dẫn kê khai thuế:
- Nếu là hóa đơn điều chỉnh tăng: Kê khai thuế như hóa đơn bình thường vào tờ khai của kỳ hiện tại.
- Nếu là điều chỉnh giảm:
+ Bên bán: Kê khai âm vào tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tờ khai kỳ hiện tại.
+ Bên mua: Kê khai âm vào tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tờ khai kỳ hiện tại.

4. Hướng dẫn xác định số thuế GTGT phải nộp trong trường hợp hóa đơn đầu ra ghi sai thuế suất

Tại Khoản 5, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC có quy định về việc xác định số thuế GTGT phải nộp trong các trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất như sau:

Bên mua

Đối với các cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì sẽ thực hiện khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Thuế với hóa đơn sai thuế suất

Bên bán và bên mua kê khai, nộp thuế đối với hóa đơn sai thuế suất theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Bên bán

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ: Trường hợp cơ sở kinh doanh khi nhập khẩu hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn GTGT bán ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khẩu và khâu bán ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và cơ sở kinh doanh không thể thu thêm được tiền của khách hàng thì số tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu tính thuế TNDN.”
Trên đây là hướng dẫn xử lý trong trường hợp hóa đơn đầu ra sai thuế suất. Kế toán cần xác định hóa đơn có sai sót thuộc trường hợp nào nhằm có phương hướng xử lý đúng quy định.
Ngoài ra, mọi thắc mắc hoặc muốn nhận tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN