Trang chủ Tin tức Doanh nghiệp khai thuế qua mạng đạt gần 100%

Doanh nghiệp khai thuế qua mạng đạt gần 100%

Bởi: Einvoice.vn - 17/04/2017 Lượt xem: 667 Cỡ chữ

99,83% là tỉ lệ các doanh nghiệp tham gia khai thuế qua mạng trên phạm vi cả nước, theo số liệu của Tổng Cục thuế tính tới ngày 17.3.2017.
Ngay từ những ngày đầu năm, Tổng cục Thuế đã tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ chính của cải cách hành chính đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
 

Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố với 575.208 doanh nghiệp tham gia.

Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai tại 63 tỉnh, TP.
 

Theo báo cáo tổng kết của cơ quan Thuế, tính đến hết ngày 17/3/2017, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố với 575.208 doanh nghiệp tham gia. Số doanh nghiệp này đạt tỷ lệ 99,83% doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Đồng thời đã có trên 37,8 triệu hồ sơ khai thuế điện tử. 
Trên cơ sở phối hợp với 43 ngân hàng thương mại để hoàn thành kết nối triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ, đã có 565.406 trên tổng số 576.203 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế (đạt tỷ lệ 98%).
Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 564.223 doanh nghiệp. Con số này chiếm tỷ lệ gần 98% với 834.005 giao dịch nộp thuế điện tử và số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trên 115.230 tỷ đồng.
Ngoài ra, thực hiện thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế TP.HCM, cơ quan Thuế đã hỗ trợ cho hơn 200 doanh nghiệp trong việc đăng ký hoá đơn điện tử xác thực và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, qua đó đã xác thực được 3.550.916 hóa đơn với số tiền thuế đã được xác thực là hơn 1.648 tỷ đồng. 
Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã tiếp tục triển khai cung cấp và hỗ trợ sử dụng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gồm:

 • Website tra cứu thông tin người nộp thuế,
 • Website hỏi đáp chính sách thuế,
 • Dịch vụ hỗ trợ nộp tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân Online,
 • Tra cứu hóa đơn,
 • Dịch vụ hỗ trợ Kê khai Hồ sơ khai thuế qua mạng Internet,
 • Dịch vụ hỗ trợ Kê khai báo cáo hóa đơn qua mạng Internet,
 • Dịch vụ hỗ trợ Kê khai báo cáo biên lai phí,
 • Lệ phí qua mạng Internet,
 • Dịch vụ hỗ trợ Kê khai báo cáo tài chính qua mạng Internet,
 • Dịch vụ Nộp thuế qua mạng,
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân và mã số thuế người phụ thuộc của cá nhân thông qua cơ quan chi trả.