Trang chủ Tin tức Báo cáo tài chính giữa niên độ là gì? Đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ?

Báo cáo tài chính giữa niên độ là gì? Đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ?

Bởi: Einvoice.vn - 01/06/2022 Lượt xem: 10727 Cỡ chữ

Bên cạnh báo cáo tài chính, một bộ phận doanh nghiệp bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính giữa niên độ. Vậy báo cáo tài chính giữa niên độ là gì? Được lập vào thời điểm nào và sẽ bao gồm những nội dung gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây từ E-invoice!

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Báo cáo tài chính giữa niên độ là gì?

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ là gì? Được lập vào thời điểm nào?

Về khái niệm báo cáo tài chính giữa niên độ, theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam Số 27 Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
“Báo cáo tài chính giữa niên độ là báo cáo tài chính gồm các báo cáo đầy đủ theo quy định trong Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” hoặc các báo cáo tài chính tóm lược quy định trong Chuẩn mực này cho một kỳ kế toán giữa niên độ”.

Kỳ lập báo cáo giữa niên độ được giải thích trong chuẩn mực này là kỳ lập báo cáo tài chính tháng hoặc quý.
Như vậy, nói một cách ngắn gọn, báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên. Báo cáo tài chính tóm lược và phần thuyết minh được chọn lọc sẽ là những nội dung tối thiểu mà một bộ báo cáo tài chính giữa niên độ cần có.
Mục đích của nó là nhằm cập nhật các thông tin đã trình bày trong bộ báo cáo tài chính năm gần nhất. Ngoài ra, báo cáo này cũng cần trình bày được các sự kiện, hoạt động mới và không lặp lại các thông tin đã được công bố trước đó.
>> Tham khảo: Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

2. Đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ

2 nhóm đối tượng chính cần lập báo cáo tài chính giữa niên độ.
Có 2 nhóm đối tượng chính cần lập BCTC giữa niên độ.

Về đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ, theo Khoản 2, Điều 99, Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp được ban hành bởi Bộ Tài chính có quy định cụ thể như sau:
Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm:
+ Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ;
+ Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).
Tại khoản này cũng đưa ra những quy định về việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ.
Theo đó, báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược, do chủ sở hữu đơn vị lựa chọn và đảm bảo không trái với quy định của pháp luật.
>> Tham khảo: Thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Hình thức và nội dung của báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ lập theo quý
BCTC giữa niên độ được lập theo quý nhưng ngoại trừ quý IV

- Về hình thức, như đã nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai loại tóm lược hoặc đầy đủ để lập báo cáo tài chính giữa niên độ.
- Về mặt nội dung, báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ và báo cáo tài chính đầy đủ giữa niên độ sẽ cần những đầu mục cụ thể như sau:

3.1. Đối với Báo cáo tài chính tóm lược:

Tối thiểu cần bao gồm các đề mục, số cộng chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính năm gần nhất và phần thuyết minh được chọn lọc.
Ngoài ra, để tránh việc sai lệch cho báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, doanh nghiệp cần trình bày các khoản mục hoặc phần thuyết minh bổ sung.

Tóm gọn lại, những nội dung cần có của báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ sẽ bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán tóm lược;
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm lược;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm lược;
  • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

3.2. Đối với Báo cáo tài chính đầy đủ:

Nội dung của báo cáo tài chính đầy đủ giữa niên độ phải phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”.
Lưu ý, dù trình bày theo hình thức đầy đủ hoặc tóm lược, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán giữa niên độ cũng cần phải đưa ra số liệu cụ thể về lợi nhuận trên một cổ phiếu trước và sau ngày phân phối.
Qua bài viết này, hy vọng độc giả đã trả lời được câu hỏi “báo cáo tài chính giữa niên độ là gì?”. Cùng với đó, nắm được những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến loại báo cáo này để áp dụng vào thực tiễn công việc.
Ngoài ra, để được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN