Trang chủ Văn bản Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Số hiệu 88/2020/TT-BTC
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành: 30/10/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 01/11/2020
Tải về Download

Thông tư 88/2020/TT-BTC điều chỉnh bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.