Trang chủ Văn bản Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Số hiệu 635/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành Tổng cục thuế
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành: 11/05/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 11/05/2020
Tải về Download

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.