Trang chủ Văn bản Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Số hiệu 4178/TCT-TS
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 15/10/2019
Thời gian bắt đầu hiệu lực:
Tải về Download

Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ