Trang chủ Văn bản Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử

Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử

Số hiệu 2402/BTC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 24/02/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực:
Tải về Download

Theo quy định của Bộ Tài chính thì tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn là một trong những tiêu thức bắt buộc phải có, tuy nhiên tùy từng trường hợp doanh nghiệp và tùy theo nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp thì Bộ Tài chính có thể xem xét miễn tiêu thức này trên hóa đơn, chính vì vậy Bộ Tài chính đã quyết định ban hành Công văn 2402/BTC-TCT để hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp muốn miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc thực hiện tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/1022/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

Theo quy định của Bộ Tài chính thì tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn là một trong những tiêu thức bắt buộc phải có, tuy nhiên tùy từng trường hợp doanh nghiệp và tùy theo nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp thì Bộ Tài chính có thể xem xét miễn tiêu thức này trên hóa đơn, chính vì vậy Bộ Tài chính đã quyết định ban hành Công văn 2402 để hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp muốn miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử:

 Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về việc miễn tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử