Trang chủ Tin tức Từ tháng 1 năm 2017 nhiều chính sách tài chính mới được thực hiện

Từ tháng 1 năm 2017 nhiều chính sách tài chính mới được thực hiện

Bởi: Einvoice.vn - 11/01/2017 Lượt xem: 2007 Cỡ chữ

Chính sách gia hạn thời gian thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử; Bảo hiểm tiền gửi (DIV) được sử dụng vốn nhàn rỗi để mua Trái phiếu Chính phủ;…. là một trong những chính sách tài chính mới đã có hiệu lực từ tháng 1/2017.

chính sách gia hạn thí điểm hóa đơn điện tử

 Ảnh minh họa.

1. Chính sách gia hạn thời gian thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử

Kể từ ngày 1-1-2017, việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của các cơ quan thuế dành cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện cho tới khi có văn bản thay thế thay vì phải dừng lại từ ngày 31/12/2016 theo quy định trước đó. (Quyết định số 2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành vào ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế).
Chính sách bảo hiểm Tiền gửi (DIV) được sử dụng vốn nhàn rỗi để mua TPCP
Theo Thông tư 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.
Trong đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phép sử dụng vốn để phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng vốn của cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn.
Về việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phép mua sắm, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ hoạt động của đơn vị mình theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 30% giá trị vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển hạch toán trên sổ sách kế toán…
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư, mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và gửi tiền tại hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo hông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2017, thay thế Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 8/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Chính sách quy định mức thu phí làm căn cước công dân

Theo thông tư 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, thay thế Thông tư số 170 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD).
Trong đó, công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ CCCD phải nộp lệ phí.
Với mức thu lệ phí cấp mới, đổi, cấp lại thẻ CCCD được quy định ở 3 mức như sau. Mức thu 30.000 đồng/thẻ được áp dụng cho công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ; đổi thẻ CCCD khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; chuyển đổi từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ CCCD.
Sẽ thực hiện thu 50.000 đồng/thẻ được áp dụng trong trường hợp nếu thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được phải đổi thẻ; hoặc thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ.
Với mức 70.000 đồng/thẻ được áp dụng đối với trường hợp xin cấp lại thẻ CCCD khi bị mất, xin được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của cơ quan Luật Quốc tịch Việt Nam sẽ thu ở CCCD.
Các công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định trên.
Những trường hợp được miễn lệ phí gồm công dân dưới 16 tuổi; đổi thẻ khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; cấp mới, đổi, cấp lại thẻ cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và những người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh…
Thông tư 256/2016/TT-BTC đã có hiệu lực từ 1/1/2017

3. Quy định mới về hình thức kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo thông tư 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về dịch vụ kế toán. Trong đó, có một số quy định mới áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.
Cụ thể, các đơn vị, doanh nghiệp không được cho thuê, cho mượn, cầm cố, mua bán hoặc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Trước ngày 10/4 hàng năm, các đơn vị, doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình hoạt động năm trước liền kề bằng văn bản và dữ liệu điện tử về cho Bộ Tài chính. Trong thời gian trước ngày 31/10 hàng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp phải thực hiện các báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán về cho Bộ Tài chính. Đồng thời phải gửi kèm theo những tài liệu quy định tại Điều 61 của Luật kế toán 2015 nếu có sự thay đổi so với lần nộp gần nhất.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm các thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp khi không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
Thông tư 297/2016/TT-BTC đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

4. Những trường hợp được miễn phí hải quan

Phí hải quan và lệ phí về hàng hóa, phương tiện quá cảnh sẽ được thu theo Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
Trong đó, nhiều trường hợp được miễn phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. Đơn cử như: Quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện. Những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trị giá từ 1.000.000 đồng trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng. Những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá hải quan dưới 500.000 đồng hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp dưới mức 50.000 đồng cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu. Những hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức theo quy định.
Bên cạnh đó, còn có phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới được quản lý theo phương thức mở sổ theo dõi, không quản lý bằng tờ khai. Những hàng hóa, phương tiện quá cảnh được miễn theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam.
Thông tư 274/2016/TT-BTC  thay thế Thông tư 172/2010/TT-BTC và Khoản 1, 2, 3, 4, 7, 8 Điều 45 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Thông tư 274/2016/TT-BTC đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

5. Thêm một số đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ

Theo thông tư 293/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Trong đó, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là xe ô tô) đã đăng ký lưu hành là đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư này.
Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 293/2016/TT-BTC là đã thực hiện bổ sung thêm đối tượng không phải chịu phí sử dụng đường bộ; bao gồm: Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên. Những xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên. Trong những trường hợp nêu trên, để không chịu phí thì phải có đầy đủ hồ sơ đáp ứng các quy định tại Điều 9 của Thông tư này.
Thông tư 293/2016/TT-BTC đã bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014, Thông tư 78/2016/TT-BTC ngày 03/6/2016.
>> Tham khảo: Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu cho doanh nghiệp.

6. Các loại chứng thư số đã được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính

Trong Nghị định 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về sử dụng phầm mềm hoá đơn điện tử và các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có hiệu lực từ 10/01/2017, các loại chứng thư số đã được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính.
Các chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; chứng thư số được cấp bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; các chứng thư số nước ngoài được công nhận; các chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam; các chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế.

7. Quy định chi tiết về một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/01/2017, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về thiết lập dự toán ngân sách; việc thu nộp ngân sách; các thủ tục kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; thủ tục quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; quyết toán ngân sách; nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, sử dụng dự phòng ngân sách; sử dụng quỹ dự trữ tài chính; công khai ngân sách nhà nước, giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng và một số nội dung khác theo quy định của Luật ngân sách nhà nước đã đưa ra.

8. Áp dụng một số chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có một số điểm mới nổi bật:
Đổi mới về cách tiếp cận chính sách; Đề cao về tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp; Tách biệt các đơn vị kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp; Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính; Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch; Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.
Theo thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017, các quy định trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.
Thay thế những nội dung áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.
Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp
Ngoài ra, quý độc giả có nhu cầu được tư vấn và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice miễn phí xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm - Cầu Giấy - Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 - 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/