Trang chủ Tin tức Hướng dẫn xử lý sai sót với hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế

Hướng dẫn xử lý sai sót với hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế

Bởi: Einvoice.vn - 01/04/2021 Lượt xem: 22306 Cỡ chữ

Nếu bạn và doanh nghiệp đang thắc mắc hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế nhưng phát hiện mắc sai sót cần phải xử lý thế nào thì đừng bỏ qua bài viết này để cập nhật lời giải đáp chi tiết nhất.

Xử lý sai sót trên hóa đơn đã kê khai thuế

Hướng dẫn xử lý hóa đơn đã kê khai thuế.

1. Quy định xử lý sai sót với hóa đơn giấy đã kê khai thuế

Đối với hóa đơn giấy đã kê khai thuế nhưng phát hiện xảy ra sai sót, cách xử lý sẽ tuân thủ theo quy định của Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính ban hành ngày 31/3/2014.

Hóa đơn giấy đã kê khai thuế

Cách xử lý HĐ giấy đã kê khai thuế.

Cụ thể, tại Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định cách xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:
- Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Ngoài ra, tại Điều 20, Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh đã hướng dẫn cách xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư này.
Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì trường hợp các hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót thì phải áp dụng cách xử lý như sau:
- Hai bên bán và mua tiến hành lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót;
- Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót;
- Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, hai bên bán và mua tiến hành kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
Lưu ý rằng:
- Doanh nghiệp tuyệt đối không tự ý hủy bỏ hóa đơn đã kê khai thuế mắc sai sót;
- Nội dung hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…
- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử.

2. Quy định xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử đã kê khai thuế

Đối với hóa đơn điện tử đã kê khai thuế nhưng phát hiện sai sót, kế toán doanh nghiệp sẽ tiến hành xử lý theo quy định của Điều 9, Thông tư 32/2011/TT-BTC, ban hành ngày 14/3/2011.

Xử lý hóa đơn điện tử đã kê khai thuế

Cách xử lý HĐĐT đã khai thuế.

Cụ thể tại Điều 9, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định cách xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập như sau:
- Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc hủy hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.
- Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.
Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì trường hợp các hóa đơn điện tử đầu vào đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót thì phải áp dụng cách xử lý như sau:
- Hai bên bán và mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót;
- Bên bán phải lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót;
- Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, hai bên bán và mua tiến hành thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
Lưu ý rằng:
- Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu…
- Hoá đơn điện tử điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Như vậy, bài viết trên đây đã hướng dẫn chi tiết tới bạn và doanh nghiệp cách xử lý hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế.
Để nhận thêm tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN