Trang chủ Tin tức Công ty Thái Sơn là một trong số các Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đầu tiên tham gia kiểm thử kết nối với Tổng Cục Thuế

Công ty Thái Sơn là một trong số các Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đầu tiên tham gia kiểm thử kết nối với Tổng Cục Thuế

Bởi: Einvoice.vn - 05/11/2021 Lượt xem: 5578 Cỡ chữ

Công ty PTCN Thái Sơn trân trọng thông báo tới quý khách hàng. Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice đã hoàn thành đánh giá kiểm thử và sẽ là một trong những nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT kết nối truyền, nhận và lưu trữ dữ liệu với Tổng cục thuế.
Thực hiện kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trong tháng 11/2021, Tổng cục Thuế thông báo tới các tổ chức đủ điều kiện để thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống từ ngày 30/10/2021 đến ngày 4/11/2021.
Công ty PTCN Thái Sơn là một trong chín nhà cung cấp đầu tiên được Tổng cục Thuế chọn kết nối kỹ thuật và trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Phầm mềm hóa đơn điện tử E-invoice đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, bảo mật, nhân sự và đưa ra giải pháp phù hợp tại giai đoạn kiểm thử.
Đồng hành cùng doanh nghiệp trên lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn đã kịp thời cập nhật, bổ sung nhiều tính năng mới trên phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai và sử dụng E-invoice.

Hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí


E-invoice sẽ hỗ trợ chuyển đổi miễn phí cho khách hàng có số hóa đơn điện tử chưa dùng hết đã phát hành theo Thông tư 32/2011/TT-BTC sang hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ theo thông tư 78/2021/TT-BTC.
Lộ trình chuyển đổi của Ngành thuế:
Giai đoạn 1: Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 30/03/2022, CQT sẽ triển khai chuyển đổi cho những người NNT tại 6 tỉnh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định.
Giai đoạn 2: Từ ngày 01/04/2022 trở đi các Doanh nghiệp thuộc các địa bàn khác sẽ phải thực hiện chuyển đổi kế hoạch đến ngày 30/06/2022 sẽ hoàn thành 100% các Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.
Danh sách các tổ chức đáp ứng yêu cầu về hồ sơ đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử chi tiết (nguồn Tổng cục thuế)
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN