Phiên bản Web E-invoice

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice phiển bản Web dễ sử dụng, không cần đầu tư hệ thống server lưu trữ, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai cho doanh nghiệp

Xuất hóa đơn trực tiếp trên phần mềm

Xuất hóa đơn trên web bằng tài khoản được cung cấp

Tính ổn định cao do không phụ thuộc kết nối mạng

Chỉ cần máy tính có kết nối internet và tài khoản doanh nghiệp để xuất hóa đơn

Tích hợp với phần mềm kế toán, phần mềm quản lý của doanh nghiệp theo nhiều mô hình

Miễn phí website tra cứu hóa đơn dành cho khách hàng

Doanh nghiệp chủ động được việc lưu trữ dữ liệu

Truy xuất nhanh chóng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Dễ dàng truy xuất báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Không cần đầu tư hệ thống server lưu trữ

Hỗ trợ chuyển đổi sang hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Thái Sơn lưu trữ dữ liệu đảm bảo đáp ứng thời hạn yêu cầu của Tổng cục Thuế

Tính năng chi tiết

Phê duyệt hóa đơn: có khả năng gửi xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn

Hỗ trợ phát hành & lập báo cáo hóa đơn theo mô hình phân tán

Tích hợp với hệ thống phần mềm có sẵn của doanh nghiệp

Chức năng cổng ký tiện dụng

Tạo lập - điều chỉnh - thay thế - xóa bỏ hóa đơn

Tùy chọn mẫu hóa đơn trong thư viện mẫu có sẵn

Khởi tạo thông tin phát hành hóa đơn

Chuyển dữ liệu lên website tra cứu hóa đơn

Hỗ trợ lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tự động cập nhật phiên bản mới

Gửi thông tin hóa đơn qua email, SMS…

Chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp

Áp dụng Công nghệ Blockchain tiên tiến xử lý, lưu trữ dữ liệu, chống giả mạo hóa đơn

Chủ động thiết kế mẫu hóa đơn với kho hoa văn phong phú, đa dạng

Quản lý/ Xuất hóa đơn mọi lúc mọi nơi trên Mobile

Khách hàng tiêu biểu