Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử

Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử

  • 20/09/2016 02:34

Theo quy định của Bộ Tài chính thì tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn là một trong những tiêu thức bắt buộc phải có, tuy nhiên tùy từng trường hợp doanh nghiệp và tùy theo nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp thì Bộ Tài chính có thể xem xét miễn tiêu thức này trên hóa đơn, chính vì vậy Bộ Tài chính đã quyết định ban hành Công văn 2402 để hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp muốn miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

Chi tiết