Trang chủ CÂU HỎI TỪ KHÁCH HÀNG NHẬN HÓA ĐƠN Khi phát hiện ra thông tin hóa đơn điện tử bị sai sót (thông tin khách hàng, thông tin hàng hóa, giá cả,…) khách hàng phải làm gì?

Khi phát hiện ra thông tin hóa đơn điện tử bị sai sót (thông tin khách hàng, thông tin hàng hóa, giá cả,…) khách hàng phải làm gì?

Bởi: Einvoice.vn - 05/06/2019 Lượt xem: 96 Cỡ chữ

Trong trường hợp khách hàng phát hiện ra có sai sót trong hóa đơn được nhận, khách hàng cần:

  • Liên hệ với bên phát hành hóa đơn (bên bán) để xử lý các sai sót của hóa đơn
  • Nếu trường hợp bên mua hàng cần sử dụng hóa đơn để khai báo thuế, bên mua cần phối hợp với bên bán để đưa ra phương án xử lý phù hợp:

+ Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và dấu của hai bên

+ Lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn