Trang chủ CÂU HỎI TỪ KHÁCH HÀNG NHẬN HÓA ĐƠN Khách hàng có phải thực hiện ký số (ký điện tử) vào hóa đơn điện tử không?

Khách hàng có phải thực hiện ký số (ký điện tử) vào hóa đơn điện tử không?

Bởi: Einvoice.vn - 05/06/2019 Lượt xem: 102 Cỡ chữ
  • Đối với khách hàng là khách hàng cá nhân, khách hàng lẻ, không cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế thì không cần thiết phải ký điện tử vào hóa đơn điện tử nhận được.
  • Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kế toán cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế thì bắt buộc phải ký điện tử vào hóa đơn điện tử nhận được thì hóa đơn mới được coi là hóa đơn điện tử hoàn chỉnh và có tính pháp lý, sử dụng được với cơ quan Thuế.

Đối với hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông, khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký của người mua và dấu của người bán, hóa đơn vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận.