Trang chủ CÂU HỎI TỪ KHÁCH HÀNG NHẬN HÓA ĐƠN Hóa đơn điện tử có liên không?

Hóa đơn điện tử có liên không?

Bởi: Einvoice.vn - 05/06/2019 Lượt xem: 77 Cỡ chữ

Hóa đơn điện tử chỉ có một bản duy nhất nên không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn điện tử duy nhất.