Để xem được hóa đơn điện tử khách hàng có cần phải cài đặt thêm phần mềm nào nữa không?

Ngày đăng: 10:46 - 05/06/2019 Lượt xem: 21 Cỡ chữ

Để xem được hóa đơn điện tử, máy tính của khách hàng nếu chưa có thì cần cài đặt thêm các chương trình như:

  • Chương trình giải nén Winrar, hoặc dùng tính năng giải nén của Windows dùng để giải nén file nén .zip,
  • Chương trình đọc file PDF có thể là Foxit Reader, Adobe Reader, …để xem hóa đơn điện tử chuyển đổi dưới dạng file PDF.