Trang chủ CÂU HỎI TỪ KHÁCH HÀNG NHẬN HÓA ĐƠN Để xem được hóa đơn điện tử khách hàng có cần phải cài đặt thêm phần mềm nào nữa không?

Để xem được hóa đơn điện tử khách hàng có cần phải cài đặt thêm phần mềm nào nữa không?

Bởi: Einvoice.vn - 05/06/2019 Lượt xem: 86 Cỡ chữ

Để xem được hóa đơn điện tử, máy tính của khách hàng nếu chưa có thì cần cài đặt thêm các chương trình như:

  • Chương trình giải nén Winrar, hoặc dùng tính năng giải nén của Windows dùng để giải nén file nén .zip,
  • Chương trình đọc file PDF có thể là Foxit Reader, Adobe Reader, …để xem hóa đơn điện tử chuyển đổi dưới dạng file PDF.