Quyết định triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn

Quyết định 58333/QĐ-CT do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành ngày 11/09/2015 về việc triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

Tải file PDF tại đây  hoặc xem online tại đây