Quyết định về hóa đơn điện tử

Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/06/2015 về việc thí điểm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

 File PDF xem online tại đây 

File Word xem online tại đây

Quyết địn 1445/QĐ-BTC của Tổng cục Thuế ban hành ngày 06/08/2015 về việc ban hành Quy trình thí điểm Quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

 File PDF xem online tại đây

File Word xem online tại đây