Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên website

 

Bước 1: Truy cập vào website tra cứu hóa đơn.

Bước 2: Nhập thông tin của hóa đơn cần tra cứu vào các ô tương ứng như: Số hóa đơn, Mã xác thực (5 ký tự đầu) hoặc Mã nhận hóa đơn 

Bước 3: Nhập Mã kiểm tra và nhấn vào nút Tra cứu hóa đơn để tra cứu hóa đơn với thông tin đã nhập

Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết về hóa đơn và hiển thị 2 tệp hóa đơn đính kèm định dạng .zip và .pdf, bạn có thể tùy chọn:

  • Tải hóa đơn về lưu trữ bằng cách nhấn vào nút Tải về

  • Tra cứu hóa đơn trên trang xác minh hóa đơn của Tổng cục Thuế