Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực einvoice
1. Tải bộ cài đặt phần mềm hoá đơn điện tử E-INVOICE
(Liên hệ hotline: Miền Bắc 1900 4767 - Miền Trung, miền Nam: 1900 4768)
2. Tải tờ rơi giới thiệu E-INVOICE tại đây
3. Tải tài liệu giới thiệu E-INVOICE tại đây
4. Tải tài liệu giới thiệu tính năng E-INVOICE tại đây
5. Tải về tài liệu hướng dẫn cài đặt E-INVOICE tại đây
6. Tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng E-INVOICE tại đây
7. Tải về mẫu biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn tại đây
8. Tải về câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử tại đây
9. Tải về giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp tại đây
Tiện ích khác

I. Yêu cầu chung hệ thống

STT Tài liệu hướng dẫn
1 Yêu cầu chung hệ thống

II. Hướng dẫn quản lý đăng nhập hệ thống:

STT Tài liệu hướng dẫn
1 Quản lý người sử dụng
2 Thông tin doanh nghiệp

III. Hướng dẫn khởi tạo và phát hành hóa đơn:

STT Tài liệu hướng dẫn
1 Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
2 Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
3 Hướng dẫn thiết lập, ký số hóa đơn sử dụng tools ký số
4 Hướng dẫn lập và xuất hóa đơn
5 Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
6 Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành

IV. Hướng dẫn xử lý hóa đơn:

STT Tài liệu hướng dẫn
1 Hướng dẫn xử lý hóa đơn: Đã kê khai thuế
2 Hướng dẫn xử lý hóa đơn: Chưa kê khai thuế
3 Chức năng tạo biên bản hóa đơn khi xử lý hóa đơn
4 Hướng dẫn cấu hình import excel
5 Danh sách hóa đơn import chờ lập
6 Hướng dẫn quản lý website tra cứu hóa đơn
7 Hướng dẫn báo cáo bán hàng
8 Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng

Video

Một số mẫu hóa đơn