Cập nhật mẫu cho hóa đơn đã phát hành

27/10/2018 06:39

Các mẫu hóa đơn đã được phát hành và đang sử dụng để xuất hóa đơn cho khách hàng, nếu doanh nghiệp có thay đổi về mẫu thì bạn thực hiện cập nhật theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị sẵn file mẫu hóa đơn mới cần thay thế mẫu cũ (đây là file có định dạng *.xslt, doanh nghiệp có thể tự thiết kế hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ của công ty Thái Sơn để được trợ giúp).

Bước 2: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 3: Bạn nhấn vào menu "Phát hành hóa đơn / Cập nhật mẫu hóa đơn":

Bước 4: Tại màn hình mới hiện ra, bạn chọn mẫu hóa đơn cần thay thế:

Bước 5: Nhấn nút Chọn file để tìm và chọn đến file mẫu hóa đơn mới đã chuẩn bị ở bước 1:

Bước 6: Nhấn nút Ghi lại để hoàn tất việc cập nhật mẫu hóa đơn mới, lúc này bạn đã có thể xuất hóa đơn cho khách hàng theo mẫu hóa đơn mới vừa cập nhật.

Như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn chức năng cập nhật mẫu hóa đơn mới cho các mẫu hóa đơn đã phát hành. Chúc các bạn thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi trong quá trình sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của công ty Thái Sơn.


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 2. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 3. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 4. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 5. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 6. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 7. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 8. Hướng dẫn cấu hình import excel
 9. Danh sách hóa đơn chờ lập
 10. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 11. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 12. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng