Hướng dẫn import danh sách hóa đơn

27/10/2018 06:39

Phần mềm hóa đơn điện tử EINVOICE cung cấp chức năng giúp doanh nghiệp import danh sách hóa đơn có sẵn trong file excel vào hệ thống. Để sử dụng được chức năng này trước hết bạn cần thực hiện cấu hình import excel theo hướng dẫn tại mục Hướng dẫn cấu hình import excel, sau đó bạn thực hiện import theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Bạn nhấn vào menu "Sử dụng hóa đơn / Danh sách hóa đơn điện tử" hoặc nhấn vào mục Danh sách hóa đơn điện tử ngay trên giao diện chính của phần mềm:

Bước 3: Tại màn hình mới hiện ra, bạn nhấn vào nút "Nhập excel":

Bước 4: Tại màn hình chức năng hiện ra, ban thực hiện thiết lập các thông số: Dòng đầu, dòng kết thức có dữ liệu, chọn thứ tự sheet… và một số thông tin khác cho phù hợp:

Nhấn nút Chọn tệp để tìm và chọn đến file excel chứa dữ liệu, ví dụ file excel tương ứng với cấu hình ở trên như sau:

Bước 5: Nhấn nút Thực hiện để phần mềm đưa dữ liệu vào, thành công các hóa đơn sẽ được hiển thị tại mục Danh sách hóa đơn hợp lệ:

Bước 6: Lập hóa đơn từ dự liệu vừa import

Bạn đánh dấu tích chọn các hóa đơn cần lập, sau đó chọn mẫu hóa đơn rồi nhấn vào nút Lập hóa đơn:

Bước 7: Tìm lại các hóa đơn vừa lập trong danh sách hóa đơn bằng cách nhấn vào Danh sách hóa đơn điện tử trên giao diện chính, bạn tìm kiếm theo điều kiện "Trạng thái hóa đơn đang nhập":

Bước 8: Thực hiện xuất hóa đơn

Bạn đánh dấu chọn các hóa đơn sau đó nhấn vào nút "Xuất toàn bộ hóa đơn":

Bước 9: Tìm lại các hóa đơn đã import vào nhưng chưa lập hóa đơn, bạn vào menu "Sử dụng hóa đơn / Danh sách hóa đơn chưa lập":

Như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn chức năng import danh sách hóa đơn có sẵn từ file excel vào trong phần mềm. Chúc các bạn thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi trong quá trình sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của công ty Thái Sơn.

 


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 2. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 3. Hướng dẫn cấu hình import excel
 4. Danh sách hóa đơn chờ lập

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 5. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 6. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 7. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 8. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 9. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 10. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 11. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 12. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng