Hướng dẫn xuất hóa đơn

27/10/2018 06:39

Để tạo lập và xuất hóa đơn cho khách hàng bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Bạn vào menu "Sử dụng hóa đơn" chọn lập hóa đơn theo mẫu tương ứng của bạn (Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng):

Giao diện xuất hóa đơn hiện ra như sau:

Bước 3: Nhập thông tin hóa đơn

Phần thông tin chi tiết về người mua hàng:

Bạn nhập lần lượt các chỉ tiêu Ngày hóa đơn, chọn mẫu số hóa đơn, đồng tiền thanh toán và hình thức thanh toán.

Để nhập thông tin người mua hàng, bạn có 03 cách nhập như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp các chỉ tiêu thông tin về người mua hàng như: Họ tên người mua hàng, Tên đơn vị, Địa chỉ, Email người mua, Điện thoại, Số tài khoản, Tên ngân hàng. Cách này thường áp dụng với các khách lẻ không thường xuyên.

Cách 2: Chọn khách hàng từ danh mục, đây là danh sách khách hàng thường xuyên và đã được nhập sẵn vào danh mục tại menu chức năng "Quản lý danh mục/ Khách hàng đối tác". Khi bạn chọn, tất cả các thông tin về khách hàng sẽ được phần mềm tự động điền vào các chỉ tiêu thông tin tương ứng.

Cách 3: Lấy thông tin từ cơ quan thuế, chức năng này cho phép bạn thực hiện kết nối đến cơ quan thuế và lấy thông tin khách hàng thông qua mã số thuế khách hàng cung cấp, phần mềm sẽ lấy Tên và Địa chỉ của khách hàng về cho bạn, đồng thời thông báo trạng thái đang hoạt động hay ngừng hoạt động, rút ngắn thời gian và tránh sai sót trong khâu xuất hóa đơn.

Bạn nhập vào mã số thuế của khách hàng tại chỉ tiêu "Mã số thuế" sau đó nhấn vào nút có dấu tích chữ V ngay bên cạnh:

Hệ thống sẽ trả về kết quả:

Nhập phần thông tin hàng hóa:

Nhập thông tin danh sách hàng hóa bao gồm: Tên hàng hóa, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thuế VAT. Chương trình tự động tính tổng giá trị tiền hàng, tổng giá trị thanh toán.

Để nhập thông tin cho các chỉ tiêu về hàng hóa, bạn có 2 cách để bạn nhập như sau:

Cách 1: Chọn hàng từ danh mục hàng hóa thường dùng bằng cách nhấn nút F3 hoặc nhấp chuột vào ô "(F3) Tìm hàng & dịch vụ",  sau đó chọn hàng hóa từ danh sách đổ xuống, bổ sung số lượng, VAT, chương trình sẽ tự tính tổng giá trị tiền hàng và tiền thuế.

Lưu ý: Để có sẵn danh mục hàng hóa thường dùng, bạn phải nhập trước vào hệ thống bằng cách vào menu "Quản lý danh mục / Hàng hóa thường dùng" để nhập.

Cách 2: Nhập trực tiếp từng chỉ tiêu thông tin hàng hóa trên giao diện chương trình như: Mã hàng, Tên hàng, Đơn vị tính, Số lượng...

Nhấn F2 hoặc nhấn vào nút "(F2)Thêm dòng trống" để thêm mới một dòng hàng.

Trong trường hợp bạn nhập nhầm thông tin hàng hóa và muốn xóa dòng hàng đó, bạn có thể nhấn chuột vào biểu tượng xóa  ngay trên dòng hàng, khi đó hàng hóa sẽ được xóa khỏi danh sách hàng.

Lưu ý: Trường hợp nhập hóa đơn dịch vụ (không có số lượng đơn giá, bạn tích vào chức năng "Đơn giá, số lượng bằng 0", khi đó bạn chỉ cần nhập thành tiền và thuế, không cần nhập số lượng và đơn giá cho dòng hàng.

Sau khi lưu hóa đơn thành công các nút chức năng sẽ hiện ra:

Bước 4: Ký số hóa đơn.

Bạn có thể xem trước thông tin hóa đơn bằng cách nhấn vào nút "Xem hóa đơn", nếu các thông tin đã chính xác bạn tiến hành xuất hóa đơn và ký số bằng cách nhấn vào nút "Xuất hóa đơn" phần mềm sẽ thông báo như sau:

Chương trình sẽ cấp số cho hóa đơn, đồng thời chuyển sang giao diện ký số. Lúc này bạn cần phải cắm thiết bị chữ ký số (Token) vào máy tính.

Nhập mã PIN cho thiết bị và nhấn "Đăng nhập":

 

Trường hợp ký số bằng java thì các bạn thực hiện các bước như sau:

Lần đầu tiên ký số, trình duyệt sẽ hỏi bạn có cho phép trang web này chạy java không, bạn ấn vào nút Cho phép.

 

Tiếp tục lựa chọn Chỉ cho phép lần này hoặc Cho phép và ghi nhớ để lần sau trình duyệt không hiện thông báo này nữa:

Bạn tích vào ô "I accept the rick and want to run this application", sau đó ấn nút Run

Sau khi ấn Run, chương trình sẽ load ra danh sách chữ ký số, bạn chọn chữ ký số đã đăng ký trên thuế để ký hóa đơn, sau đó ấn nút Chọn và nhập mã pin cho CKS.

Sau khi ký xong, chương trình sẽ thông báo ký số thành công (Hình dưới).

 

Bước 5: Xem, in chuyển đổi hóa đơn

Để xem hóa đơn đã xuất, bạn nhấn vào nút "Xem hóa đơn".

Nếu bạn muốn in thông tin hóa đơn ra giấy và gửi cho khách hàng để khách hàng có thể tra cứu và tải hóa đơn trên website tra cứu, bạn kích chuột vào nút In thông tin, sau đó bạn chọn in thông tin hóa đơn cho khách hàng, giao diện tờ in thông tin hiển thị như sau:

Khách hàng nhận tờ In thông tin hóa đơn có đầy đủ các thông tin cơ bản về hóa đơn, đường dẫn tra cứu, số hóa đơn xác thực, mã xác thực,…. khách hàng có thể tự tra cứu hóa đơn trên hệ thống của cơ quan thuế hoặc tra cứu trên website tra cứu hóa đơn của đơn vị xuất hóa đơn theo đường dẫn hiển thị trên thông tin hóa đơn.

Khi muốn in chuyển đổi hóa đơn, bạn nhấn vào nút "In chuyển đổi". Chương trình sẽ xuất ra hóa đơn dưới dạng hóa đơn chuyển đổi, bạn in hóa đơn đó, ký đóng dấu và chuyển cho khách hàng.

 


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 2. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 3. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 4. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 5. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
 6. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 7. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 8. Hướng dẫn cấu hình import excel
 9. Danh sách hóa đơn chờ lập
 10. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 11. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 12. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng