Hướng dẫn thông báo phát hành

27/10/2018 06:39

Việc phát hành hóa đơn trên phần mềm là thao tác nhập lại các thông tin về mẫu hóa đơn mà doanh nghiệp đã đăng ký phát hành và được cơ quan thuế chấp nhận. Để thực hiện bạn làm theo các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Sau khi mẫu hóa đơn đã khởi tạo và được cơ quan thuế chấp nhận, bạn tiến hành thực hiện thông báo phát hành bằng cách vào menu "Phát hành hóa đơn/ Mẫu hóa đơn đã phát hành":

Bước 3: Danh sách các lần thông báo phát hành sẽ hiện ra, bạn có thể sửa lại các thông báo nếu trạng thái Chưa được chấp nhận hoặc thêm lần phát hành mới bằng cách nhấn vào nút "Thêm mới".

Bước 4: Giao diện chức năng thông báo phát hành hiện ra:

Bạn tiến hành nhập các thông tin phát hành hóa đơn chi tiết:

 • Mã mẫu hóa đơn: Chọn mã mẫu hóa đơn cần phát hành trong danh sách, đây là mẫu bạn đã tạo ở bước trước.
 • Ký hiệu: Sau khi chọn mẫu hóa đơn, ký hiệu sẽ hiện thị theo thông tin bạn nhập vào lúc khởi tạo mẫu hóa đơn, nếu cần thay đổi thì bạn chọn lại ký hiệu cho phù hợp.
 • Số lượng: Nhập vào số lượng hóa đợn dự kiến sẽ xuất trong năm, bạn tự tính toán theo nhu cầu xuất hóa đơn thực tế của doanh nghiệp để nhập vào cho phù hợp.
 • Ngày bắt đầu sử dụng: Nhập vào ngày cho phép xuất hóa đơn đối với mẫu đang phát hành.

Đối với mục cơ quan thuế tiếp nhận thông báo, bạn chọn theo danh mục Mã cơ quan hoặc danh mục tên cơ quan thuế đã nhập sẵn trong hệ thống.

Bước 5: Sau khi thiết lập xong thông tin cho thông báo phát hành hóa đơn, bạn kích nút "Lưu lại" để hoàn thành việc nhập.

Bạn kiểm tra lại một lần nữa thông tin đã nhập có chính xác hay không rồi ấn nút "Thực hiện phát hành". Khi chức năng phát hành được thực hiện, bạn sẽ không thể thay đổi thông tin phát hành được nữa.


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 2. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 3. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 4. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 5. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 6. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 7. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 8. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 9. Hướng dẫn cấu hình import excel
 10. Danh sách hóa đơn chờ lập
 11. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 12. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 13. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng