Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn

27/10/2018 06:39

Việc khởi tạo và phát hành hóa đơn trên phần mềm là thao tác nhập lại các thông tin về mẫu hóa đơn mà doanh nghiệp đã đăng ký phát hành và được cơ quan thuế chấp nhận. Để thực hiện bạn làm theo các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn bằng user đã được cấp.

 

Bước 2: Truy cập vào menu "Phát hành hóa đơn/ Mẫu hóa đơn đã tạo":

Màn hình danh sách mẫu hóa đơn đã tạo hiện ra như sau:

Bước 3: Tại đây bạn có thể tìm kiếm mẫu hóa đơn đã tạo, chỉnh sửa thông tin hoặc nhấn nút "Thêm mới" để tạo mẫu hóa đơn mới.

Bước 4: Các thông tin tại mục "Thông tin khởi tạo mẫu hóa đơn" được phần mềm tự động lấy từ thông tin doanh nghiệp mà bạn đã cập nhật ở bước trên. Bạn tiến hành nhập thông tin về mẫu hóa đơn, đối chiếu thông tin mẫu hóa đơn đã được chấp nhận để nhập cho chính xác: Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu.

Bước 5: Tiếp đến, bạn chọn mẫu hóa đơn tương ứng trong danh sách tại mục "Chọn mẫu hóa đơn":

Để có danh sách mẫu hóa đơn do doanh nghiệp tự thiết kế, bạn cần thêm mới mẫu hóa đơn trước bằng cách vào menu "Quản lý danh mục / Mẫu hóa đơn" như hình sau ( chi tiết sẽ được hướng dẫn tại phần tiếp theo):

Bạn cũng có thể xem mẫu hóa đơn đầy đủ bản phóng lớn bằng chức năng "Xem mẫu".

Sau khi nhập xong các thông tin cho mẫu hóa đơn, kiểm tra mẫu hóa đơn đã chính xác, bạn ghi lại, sau đó tiến hành thông báo phát hành hóa đơn theo hướng dẫn ở mục tiếp theo.


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 2. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 3. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 4. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 5. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 6. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 7. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 8. Hướng dẫn cấu hình import excel
 9. Danh sách hóa đơn chờ lập
 10. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 11. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 12. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng