Báo cáo hóa đơn

27/10/2018 06:39

 

Phần mềm hóa đơn điện tử EINVOICE phiên bản Cloud cũng cung cấp một số chức năng báo cáo, thống kê hóa đơn. Để thực hiện doanh nghiệp tiến hành đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/  bằng user đã được cấp sau đó làm theo các bước hướng dẫn ở phía dưới đây:

1.Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

Để lập báo cáo bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra, bạn vào menu "Báo cáo" chọn "Bảng kê hàng hóa, dịch vụ"

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra sẽ hiển thị như sau:

Tại đây, bạn có thể lọc báo cáo theo các tiêu chí sau: Chi nhánh, mã số thuế, mẫu hóa đơn, ký hiệu, loại hàng, ngày hóa đơn (từ ngày đến ngày), loại thuế suất.

Sau khi lập báo cáo thành công, bạn ấn "Xuất excel" để xuất báo cáo ra file excel (nếu cần):


2.Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu "Báo cáo" chọn "Tình hình sử dụng hóa đơn"

Bước 2: Bấm chọn nút "Thêm mới"

Bước 3: Lựa chọn kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Theo quý, tháng hoặc theo ngày

Bước 4: Nhấn  "Thống kê" để xem nội dung tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ

Bước 5: Nhấn nút "Xuất excel" để xuất báo cáo ra file excel (nếu cần)

Bước 6: Bạn ấn "Lưu" để lưu lại kết quả báo cáo, sau khi lưu những thông tin trong báo cáo sẽ không thể thay đổi hoặc sửa chữa, bạn nên kiểm tra kĩ trước khi lưu và ấn lưu một lần duy nhất vào cuối kỳ.


Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 5. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 6. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 7. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 8. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
 9. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 10. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 11. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 12. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 13. Hướng dẫn cấu hình import excel
 14. Danh sách hóa đơn chờ lập
 15. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 16. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 17. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng