Quản lý website tra cứu hóa đơn

27/10/2018 06:39

Website tra cứu dành cho các đơn vị xuất hóa đơn có lượng khách hàng lớn và thường xuyên như bệnh viện, công ty điện lực, cấp nước... cung cấp cho khách hàng địa chỉ để tra cứu, ký số  lên hóa đơn và tải hóa đơn về máy để lưu trữ, doanh nghiệp khi xuất hóa đơn chỉ việc gửi hóa đơn cho khách hàng qua email hoặc bản in thông tin hóa đơn. Sau đây là hướng dẫn chi tiết phần cấu hình địa chỉ tra cứu và tải hóa đơn (lưu ý, chức năng này chỉ dành cho người có quyền quản lý thực hiện cấu hình).

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Cấu hình chung

Để cấu hình website tra cứu hóa đơn, bạn vào menu "Web tra cứu" chọn "Cấu hình chung":

Màn hình chức năng hiện ra như sau:

Tại đây có chứa danh sách các mục sẽ hiển thị trên website tra cứu mà bạn có thể tùy chỉnh giá trị bằng cách nhấn vào biểu tượng  tại mục thao tác, các mục chi tiết được mô tả trong phần ghi chú.

Ví dụ muốn cấu hình để khách hàng bắt buộc phải đăng nhập trước khi tra cứu hóa đơn, bạn nhấn vào  của mục ModelPage - Cấu hình đăng nhập website tra cứu, sau đó thiết lập giá trị là "Bắt buộc đăng nhập" như hình sau:

Bước 3: Quản lý nội dung

Để quản lý nội dung website tra cứu hóa đơn, bạn vào menu "Web tra cứu" chọn "Quản lý nội dung"

Đây là nơi để bạn chỉnh sửa lại nội dung thông tin tên doanh nghiệp, thông tin liên hệ và nội dung hiển thị dưới chân website tra cứu.

Bạn thực hiện chỉnh sửa nội dung chí tại trường "Giá trị", rồi ấn "Ghi" để lưu lại nội dung vào hệ thống:

Khi đó trên website tra cứu sẽ hiển thị như sau:

 

Bước 4: Quản lý đăng nhập

Chức năng này để người quản lý quản lý danh sách người sử dụng đăng nhập vào website tra cứu hóa đơn, thông thường là cung cấp tài khoản đăng nhập cho khách hàng nếu website bắt buộc phải đăng nhập trước khi tra cứu hóa đơn điện tử, bạn vào menu "Web tra cứu" chọn "Quản lý đăng nhập":

Tại đây bạn sẽ quản lý được danh sách người dùng. Nếu người dùng đã ngưng hoạt động thì bạn bấm vào nút tích  để bỏ quyền đăng nhập của người dùng đó.

Chọn "Đồng ý" để bỏ quyền đăng nhập cho người dùng được chọn

Nếu người dùng quên mật khẩu đăng nhập thì bạn ấn "Khôi phục mật khẩu" để đặt mật khẩu về mặc định là: 123456

Chọn "Đồng ý" để khôi phục mật khẩu cho người dùng về mặc định.


Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 5. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 6. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 7. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 8. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
 9. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 10. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 11. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 12. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 13. Hướng dẫn cấu hình import excel
 14. Danh sách hóa đơn chờ lập
 15. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 16. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 17. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng