Hướng dẫn cấu hình import excel

27/10/2018 06:39

Phần mềm hóa đơn điện tử cung cấp chức năng cho phép doanh nghiệp import danh sách hóa đơn, danh mục hàng hóa thường dùng hoặc danh sách khách hàng thường xuyên có sẵn trong file excel vào chương trình. Để thực hiện được chức năng này, đầu tiên doanh nghiệp cần thực hiện cấu hình cột import cho phù hợp với file excel chứa dữ liệu theo các bước hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Bạn nhấn vào menu "Hệ thống / Cấu hình import excel":

Bước 3: Tại màn hình mới hiện ra, bạn chọn mục cần cấu hình trong danh sách như: Hóa đơn, Hóa đơn hàng…

Bước 4: Thiết lập cấu hình cột dữ liệu tương ứng trên file excel bằng cách nhấn vào biểu tượng con mắt tại cột Thao tác để sửa hoặc nhấn nút Thêm mới để thêm mới một cấu hình cột:

Bước 5: Tiến hành thay đổi hoặc thêm mới cấu hình tại màn hình cấu hình chi tiết, ví dụ cấu hình cột Địa chỉ bên mua hàng tương ứng với file excel như sau:

Sau khi tiến hành cấu hình cho toàn bộ các cột dữ liệu bạn chuyển sang bước thực hiện import dữ liệu vào hệ thống, cách thực hiện sẽ được hướng dẫn chi tiết ở bài hướng dẫn khác.


Bài viết liên quan:

 

 1. Danh sách hóa đơn chờ lập
 2. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 3. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 5. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 6. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 7. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 8. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 9. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 10. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 11. Hướng dẫn cấu hình import excel
 12. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 13. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn
 14. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng