Biên bản xử lý hóa đơn

27/10/2018 06:39

Phần mềm hóa đơn điện tử EINVOICE cung cấp chức năng tự động tạo lập biên bản mỗi khi bạn thực hiện xử lý hóa (Hủy hóa đơn, Thay thế hóa đơn, Hóa đơn điều chỉnh). Để sử dụng được chức năng này, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Bạn nhấn vào menu "Hệ thống / Thiết lập thông số":

Bước 3: Tại màn hình mới hiện ra, bạn đánh dấu tích chọn vào mục "Sử dụng biên bản theo nghiệp vụ hóa đơn" rồi ghi lại:

Bước 4: Thực hiện xử lý hóa đơn (cách thực hiện bạn xem tại mục hướng dẫn xử lý hóa đơn):

Bước 5: Xem và in biên bản hóa đơn

Sau khi thực hiện xử lý hóa đơn, bạn vào menu "Sử dụng hóa đơn / Danh sách biên bản hóa đơn" để tìm và in biên bản theo số hóa đơn vừa xử lý:

Để ký số cho biên bản, bạn đánh dấu chọn danh sách biên bản cần ký số sau đó nhấn vào nút "Ký biên bản" để thực hiện.

Để xem và in biên bản, bạn nhấn vào biểu tượng hình con mắt  tại cột Thao tác:

Để tải biên bản về máy, bạn nhấn vào biểu tượng Tải về  tại cột Thao tác:

Như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn chức năng tạo biên bản khi xử lý hóa đơn. Chúc các bạn thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi trong quá trình sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của công ty Thái Sơn.

 


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 2. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 3. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 4. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 5. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 6. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 7. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
 8. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 9. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 10. Hướng dẫn cấu hình import excel
 11. Danh sách hóa đơn chờ lập
 12. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 13. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng