Xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế

27/10/2018 06:39

Đối với hóa đơn gốc chưa thực hiện kê khai thuế, muốn sửa đổi lại thông tin hóa đơn, hoặc hủy hóa đơn, thì bạn thực hiện lập hóa đơn thay thế hoặc xử lý Hủy hóa đơn, sau đây là cách thức thực hiện:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Bạn nhấn vào menu "Danh sách hóa đơn điện tử" ngay trên giao diện chính:

Bước 3: Tại màn hình mới hiện ra, bạn tiến hành tìm kiếm hóa đơn cần xử lý:

Bước 4: Nhấn vào nút Xử lý hóa đơn trên giao diện hóa đơn:

Giao diện xử lý hóa đơn hiện ra như sau:

Trường hợp cần xóa bỏ hóa đơn, bạn nhấn chọn vào Xóa bỏ tại mục Hình thức xử lý, sau đó nhập vào ngày xóa bỏ và lý do xóa bỏ hóa đơn:

Nhấn vào nút Xử lý để hoàn tất việc xóa bỏ hóa đơn.

Trường hợp bạn muốn lập hóa đơn thay thế hóa đơn gốc, bạn tích chọn vào Thay thế tại mục Hình thức xử lý:

Nhấn vào nút Xử lý để chuyển sang giao diện hóa đơn thay thế:

Các thông tin về khách hàng trên hóa đơn gốc sẽ tự động được đưa vào hóa đơn thay thế, trên giao diện hóa đơn thay thế có thể hiện Hóa đơn thay thếSố hóa đơn gốc.

Đối với danh sách hàng hóa đơn, bạn có thể chọn lại danh sách từ hóa đơn gốc bằng cách nhấn nút "Chọn hàng từ HĐ gốc":

Bước 5: Ký số cho hóa đơn thay thế

Sau khi nhập xong thông tin cho hóa đơn thay thế và lưu lại, bạn nhấn vào Xuất hóa đơn

Phần mềm sẽ yêu cầu bạn chọn chữ ký số trong danh sách (Lưu ý: Bạn phải cắm thiết bị chữ ký số vào máy tính trước khi thực hiện thao tác này)

Nhập mã PIN cho thiết bị sau đó nhấn Đăng nhập để tiến hành ký số cho hóa đơn thay thế:

Như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn xử lý hóa đơn đã xuất cho khách hàng trong trường hợp hóa đơn gốc chưa thực hiện kê khai thuế. Chúc các bạn thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi trong quá trình sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của công ty Thái Sơn.

 


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 2. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế
 3. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 4. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 5. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 6. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 7. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
 8. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 9. Hướng dẫn cấu hình import excel
 10. Danh sách hóa đơn chờ lập
 11. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 12. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng