Xử lý hóa đơn - Đã kê khai thuế

27/10/2018 06:39

Đối với hóa đơn gốc đã kê khai thuế nhưng phát hiện sai thông tin về khách hàng hoặc thông tin hàng hóa ..vv bạn muốn sửa đổi thông tin, hoặc hủy bỏ hóa đơn, thì bạn cần lập hóa đơn điều chỉnh, cách thực hiện như sau:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Bạn nhấn vào menu "Danh sách hóa đơn điện tử" ngay trên giao diện chính:

Bước 3: Tại màn hình mới hiện ra, bạn tiến hành tìm kiếm hóa đơn cần xử lý:

Bước 4: Nhấn vào nút Xử lý hóa đơn trên giao diện hóa đơn:

Giao diện xử lý hóa đơn hiện ra bạn nhấn chọn vào Điều chỉnh tại mục Hình thức xử lý:

Bước 5: Nhấn vào nút Xử lý để chuyển sang giao diện hóa đơn điều chỉnh:

Các thông tin về khách hàng trên hóa đơn gốc sẽ tự động được đưa vào hóa đơn điều chỉnh (mặc định danh sách hàng để trống), trên giao diện hóa đơn thay thế có thể hiện Hóa đơn điều chỉnhSố hóa đơn gốc.

Bước 6: Nhập thông tin điều chỉnh

Nếu chỉ sai thông tin khách hàng, bạn thực hiện sửa lại nội dung đúng với thông tin khách hàng cung cấp. Nhập vào số và ngày của văn bản thỏa thuận về việc điều chỉnh giữa doanh nghiệp và khách hàng nếu có. Đồng thời để trống danh sách hàng.

Nếu hóa đơn chỉ bị sai thông tin hàng hóa, bạn nhấn vào "Chọn hàng từ hóa đơn gốc" để chọn dòng hàng cần điều chỉnh.

Với mỗi dòng hàng trên hóa đơn gốc sẽ có 2 lựa chọn là "điều chỉnh tăng" và "điều chỉnh giảm" bạn chọn tại cột "Điều chỉnh", sau đó nhập vào thông tin cần tăng hoặc giảm tương ứng.

Đối với trường hợp bạn lập hóa đơn điều chỉnh để Hủy bỏ hóa đơn gốc, sau khi chọn điều chỉnh giảm bạn nhập vào số lượng, đơn giá giống như trên hóa đơn gốc.

Bước 7: Ký số cho hóa đơn điều chỉnh

Sau khi nhập xong thông tin cho hóa đơn điều chỉnh và lưu lại, bạn nhấn vào Xuất hóa đơn

Phần mềm sẽ yêu cầu bạn chọn chữ ký số trong danh sách (Lưu ý: Bạn phải cắm thiết bị chữ ký số vào máy tính trước khi thực hiện thao tác này)

Nhập mã PIN cho thiết bị sau đó nhấn Đăng nhập để tiến hành ký số cho hóa đơn điều chỉnh:

Như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn xử lý hóa đơn đã xuất cho khách hàng trong trường hợp hóa đơn gốc đã thực hiện kê khai thuế. Chúc các bạn thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi trong quá trình sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của công ty Thái Sơn.

 


Bài viết liên quan:

 

 1. Hướng dẫn xuất hóa đơn
 2. Hướng dẫn xử lý hóa đơn - Chưa kê khai thuế
 3. Chức năng tạo biên bản xử lý hóa đơn
 4. Hướng dẫn các báo cáo hóa đơn

Tham khảo thêm hướng dẫn:

 

 1. Giới thiệu yêu cầu chung hệ thống
 2. Chức năng quản lý người sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký thông tin doanh nghiệp
 4. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn
 5. Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 6. Hướng dẫn cấu hình, ký số hóa đơn sử dụng tool ký số Einvoice Signing
 7. Hướng dẫn import danh sách hóa đơn từ excel
 8. Hướng dẫn cập nhật mẫu hóa đơn đã phát hành
 9. Hướng dẫn cấu hình import excel
 10. Danh sách hóa đơn chờ lập
 11. Chức năng quản lý website tra cứu hóa đơn
 12. Hướng dẫn cấu hình và gửi email cho khách hàng