Xuất hóa đơn trên web bằng tài khoản được cung cấp

Xuất hóa đơn trên web bằng tài khoản được cung cấp

Chỉ cần máy tính có kết nối internet và tài khoản doanh nghiệp để xuất hóa đơn

Chỉ cần máy tính có kết nối internet và tài khoản doanh nghiệp để xuất hóa đơn

Miễn phí website tra cứu hóa đơn dành cho khách hàng

Miễn phí website tra cứu hóa đơn dành cho khách hàng

Truy xuất nhanh chóng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Truy xuất nhanh chóng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Không cần đầu tư hệ thống server lưu trữ

Không cần đầu tư hệ thống server lưu trữ

Thái Sơn lưu trữ dữ liệu đảm bảo đáp ứng thời hạn yêu cầu của Tổng cục Thuế

Thái Sơn lưu trữ dữ liệu đảm bảo đáp ứng thời hạn yêu cầu của Tổng cục Thuế

Tính năng chi tiết

Phiên bản Web

Phê duyệt hóa đơn: có khả năng gửi xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn

Hỗ trợ phát hành & lập báo cáo hóa đơn theo mô hình phân tán

Tích hợp với hệ thống phần mềm có sẵn của doanh nghiệp

Chức năng cổng ký tiện dụng

Tạo lập - điều chỉnh - thay thế - xóa bỏ hóa đơn

Tùy chọn mẫu hóa đơn trong thư viện mẫu có sẵn

Khởi tạo thông tin phát hành hóa đơn

Chuyển dữ liệu lên website tra cứu hóa đơn

Hỗ trợ lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tự động cập nhật phiên bản mới

Gửi thông tin hóa đơn qua email, SMS…

Chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp

Hỗ trợ mô hình xuất báo cáo hóa đơn nhiều chi nhánh (phân tán)

Khách hàng tiêu biểu

Đã sử dụng phiên bản Web

Xem tất cả